Organization
Organization Info

Organization Name: Rankawat Samaj Surat

Address: 3002, Avadh Textile Market, Newbombe Market ke Samne Umarwada, Surat  

Mobile No: 9374716065  

Email: xxxxxxx@gmail.com  

Registration Date:  

Year Founded:  

State: Gujarat  

City:                                           Surat            

Donation: Contact To Admistraion For Make a Payment Gateway ID.

Organization Description

 

Rankawat Samaj Surat

Office: - 3002, Avadh Textile Market, Newbombe Market ke Samne Umarwada, Surat


 

 

President: Rajendra Ji Mora +91 9374716065
Vice President: - Jagdish Ji Suvata +91 9328286482
Secretary: - Bajranglal Ji Girdhar  +91 9374796160
Deputy Secretary: - Rajendra Ji Khato +91 9979420109
Treasurer: - Bhawanishankar Ji Jhijotiya   +91 9724398573
Deputy Treasurer: - Sanvarmal Ji Suvata +91 9377076418 

 

Organization Minister 


Sanvarmal G. Sarswal +91 9327028103 
Jeetendra G. Sanchora: +91 9638654781
 Radheshyam G. Ramina: +91 9377871435
Ratan Lal Ji Dal +919825174897 
Bheem Das Ji Bagrecha: +91 9824769567

 

    Executive Member

Ghanshyam G. Moradhwaj  +91 9974427852
Pawan Kumar G. Bagrecha +91 8511501155
Shravan Kumar +91 9377405025
Pawan G. Kandelik  +91 9825834458
Gordhan G. Jhijhotiya +91 9824091370 
Mahesh Ji Badriwal +91 7597687963
Rajendra Ji Nimbiwal +91 8401945064
Parameshwara Ji Suvta +91 9824455257
Mahavir Ji Surana +91 9928250521

 

 

Eminent Person of Rankawat Samaj